ANKIETA BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTA


Ankietujący: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa tel: (22) 532-25-01 fax: (22) 532-25-96 e-mail: codgik@codgik.gov.pl, http://www.codgik.gov.pl

Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Udzielone przez Państwa odpowiedzi pozwolą nam ocenić poziom jakości oferowanych przez nas wyrobów i świadczonych usług, a w konsekwencji wskazać kierunki doskonalenia i rozwoju naszej firmy.
* 1. Z jaką komórką organizacyjną Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) Państwo współpracowaliście?
Wybierz właściwe odpowiedzi
* 2. W jaki sposób uzyskaliście Państwo informację o miejscu załatwienia sprawy?
Wybierz właściwe odpowiedzi
* 3. Czy zostaliście Państwo poinformowani przez pracownika CODGiK o warunkach realizacji Państwa zamówienia? (termin realizacji, opłaty, wymagane dokumenty itp.)
* 4. Ile czasu trwała realizacja zamówienia (od złożenia zamówienia do otrzymania materiałów)?
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
* 5. Czy usługa została zrealizowana zgodnie z Państwa oczekiwaniami?
* 6. Które z wymienionych czynników w sposób najbardziej istotny wpływają na Państwa zadowolenie ze świadczonych przez CODGiK usług? (5-ocena najwyższa, 1-najniższa)?
  1 2 3 4 5
Kompetencje, fachowość
Osobiste zaangażowanie, troska o Klienta
Terminowość załatwienia sprawy
Udzielenie pełnej i wyczerpującej informacji
Dostęp do informacji o sposobie załatwiania sprawy
Inne, jakie?
* 7. Jaka jest Państwa ogólna ocena pracy CODGiK? (W przypadku odpowiedzi niezadowalająca proszę podać dlaczego?)
Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
8. Czy macie Państwo dodatkowe uwagi lub propozycje dotyczące CODGiK?
Proszę podać ewentualnie adres e-mail lub numer telefonu oraz imię i nazwisko .